Selecteer een pagina

Oorzaken storing tv-signaal

Soorten storing

Er zijn 2 verschillende soorten digitale televisiestoring welke kunnen opspelen:

Te hoge impedantie

Bij impedantie is de afname van het signaal over in dit geval bekabeling en andere materialen. Per connector, wandcontactdoos, splitter maar ook meter kabel neemt het signaal een klein beetje af. Bij het gebruikt van de juiste materialen kun je dit verlies beperken. Is de impedantie te groot en wordt hier niet op ingespeeld in de vorm van versterking of verwijdering van slechte materialen dan is de kan groot dat de apparatuur niet goed functioneert. Het resultaat is dan te zien in digitale televisie storing over vrijwel alle kanalen.

Interferentie

De term interferentie betekend: De samen of tegenwerking van verscheidene golven op dezelfde tijd en plaats. Het signaal via de kabel maakt gebruikt van frequenties om verzonden te kunnen worden. Maar ook T2000, Digitenne, LTE (4G), DAB+ zenden op deze frequenties uit. Bij interferentie houdt dit op de kabel in dat er 2 soorten signaal tegelijkertijd over de zelfde kabel gaan. De oorzaak hiervan is het gebruik van onvoldoende afgeschermde materialen. Dit is merkbaar door dat er op bepaalde digitale televisie storing optreedt.

 Oorzaken storing

Er zijn 3 oorzaken te noemen waardoor digitale televisie storing ontstaat.

1) Er is een storing vanuit de provider: – Defect AOP, SOP welke het signaal niet goed doorgeeft. Het gevolg hiervan is het niet goed functioneren van televisie en andere diensten. – Storing vanuit het netwerk. Het kan voorkomen dat er schade is aan de kabel naar de woning of verder in het netwerk.

Dit kun je goed controleren door ook te informeren bij buren of deze ook de zelfde problemen hebben.

2) Teveel apparaten aangesloten op de aansluiting: Om het analoge en digitale televisiesignaal te verdelen over uw apparaten zijn er meerdere opties: – Splitters plaatsen Deze splitters halen een klein beetje van de signaal sterkte af en verdeelt het signaal naar de verschillende apparaten. Door teveel te splitsen kan het signaal te laag worden waardoor de apparaten niet goed meer functioneren. Bij analoge televisie ontstaat ruis bij digitale televisie storing in de vorm van blokkend beeld en signaal verlies.

Versterker plaatsen Niet iedere versterker is geschikt voor digitale televisie. Bij digitale televisie is het van belang dat het signaal zonder fouten bij de apparatuur aankomt. Bij versterkers die niet voldoen aan het Kabel Keurmerk is het risico groot dat er bit fouten in het signaal ontstaat. Ook kan het teveel versterken van het signaal een nadelig effect hebben op de werking van digitale televisie. Door het signaal teveel te versterken kan de apparatuur meer signaal ontvangen dat technisch zou mogen. De apparatuur gaat verkeerd op het signaal reageren waardoor digitale televisie storing ontstaat.

3) Onvoldoende afgeschermde materialen: Digitaal televisiesignaal dient met zo min mogelijk storingen van buitenaf bij de apparatuur aan te komen. Door het gebruik van materialen met onvoldoende afscherming voor signaal van buitenaf veroorzaakt ook digitale televisie storing.

 

Wat kunt u zelf doen? U kunt zelf de volgende stappen ondernemen om de problemen op te sporen: – Controleer of alle connectoren goed in de apparatuur zit. – Zorg dat al uw antennemateriaal Kabel Keur is. – Sluit maximaal 1 apparaat aan op de hoofdaansluiting met maximaal 3 meter afgeschermde coaxkabel. – Informeer bij directe buren of deze ook problemen hebben. Er kan ook een netwerk storing zijn.

Heeft u bij stap 1 en 2 blijvende problemen en hebben buren geen last van storing? Dan is de kans zeer groot dat u een storing in uw binnenhuis bekabeling heeft. Neem dan contact op met XINRAM.

Gebruik de juiste materialen. Gebruikt u geen Kabel Keur materialen dan is er geen garantie dat u storingsvrij televisie kan kijken.